Erittäin runsaasti autettu asuminen

Autettu asuminen on tarkoitettu ympärivuorokautista tukea tarvitseville autisteille tai kehitysvammaisille nuorille ja nuorille aikuisille. Tavoitteenamme on tarjota paljon tukea tarvitseville henkilöille tasavertaiset mahdollisuudet osallistua ja harjoitella asumiseen liittyviä taitoja turvallisessa ja kodinomaisessa ympäristössä. Tämä mahdollistaa myös yhteiskunnallisen osallistumisen ja sosiaalisten suhteiden rakentamisen.

Toiminnan suunnittelu perustuu autismitietouteen ja toiminnan lähtökohtana on kuntoutuksellisuus. Toiminnan suunnittelun apuvälineenä käytetään strukturointia, jolla tarkoitetaan paikan ja ajan jakamista tiettyihin kokonaisuuksiin. Asukkaiden erityistarpeet on otettu huomioon asumisympäristön suunnittelussa ja rakentamisessa. Tutustu tiloihimme!