Autismi­osaamis­keskus Pikku Miia

Autismiosaamiskeskus Pikku Miia tarjoaa erilaisia ohjaus-, neuvonta ja kuntoutuspalveluja neuropsykiatrisille – ja autismin kirjon henkilöille, heidän läheisilleen sekä heidän kanssaan työskenteleville henkilöille.

Neuropsykiatrinen valmennus

Neuropsykiatrinen valmennus on ohjauksellinen ja tavoitteellinen kuntoutusmenetelmä, joka on suunnattu asiakkaille, joilla on neuropsykiatrisia erityisvaikeuksia. Neuropsykiatrinen valmentaja ja asiakas voivat tavata asiakkaan omassa toimintaympäristössä tai vastaanotolla.

Neuropsykiatrisen valmennuksen tavoitteena on tukea eri-ikäisten ja eri elämänvaiheissa olevien henkilöiden arjen- ja elämänhallinnan taitoja, uusien myönteisten toimintatapojen kehittymistä sekä myönteisen elämänpolun rakentumista. Valmennuksen avulla pyritään opettelemaan uusia toimintatapoja mahdollisimman hyvän itsenäisen elämän hallitsemiseen.

Neuropsykiatrinen valmennus perustuu kielelliseen kommunikaatioon ja edellyttää asiakkaalta jonkinasteista kykyä havainnoida ja arvioida omaa toimintaansa.

Autismiohjaus

Autismiohjaus on autismin kirjon henkilöiden, heidän lähipiirinsä ja heidän kanssaan työskentelevien tukemista, ohjausta ja neuvontaa.  Autismiohjaus sisältää:

  • Kommunikaation tukeminen
  • Sosiaalisten- ja tunnetaitojen tukeminen
  • Strukturointi arjen selkiyttäjänä
  • Toiminnanohjaus
  • Haastava käyttäytyminen, ennaltaehkäisy ja muokkaaminen

Autismiohjauksen tavoitteena on tukea autismin kirjon henkilöiden arjen- ja elämänhallinnan taitoja, uusien myönteisten toimintatapojen kehittymistä sekä myönteisen elämän rakentumista. Autismiohjausta voidaan antaa asiakkaan omassa toimintaympäristössä tai vastaanotolla.

Tukikeskustelu

Tukikeskustelu on tukimuoto, joka auttaa jokapäiväisessä elämässä selviämistä. Tukikeskustelulla voidaan tukea mm. vuorovaikutusta, sosiaalisia- ja tunnetaitoja sekä vastavuoroista kommunikointia. Tukikeskustelulla pyritään kehittämään asiakkaan sosiaalisia taitoja, arkielämän järjestäytymistä, ongelmanratkaisua ja oman erilaisuuden työstämistä.  Tukikeskustelun paikka voi olla asiakkaan oma toimintaympäristö tai vastaanotto.

Arviointi

PEP-R - Autististen ja kehityksessään viivästyneiden lasten kehityksen ja käyttäytymisen arviointimenetelmä. Arvioinnin pohjalta pystytään luomaan yksilöllisiä opetusohjelmia.

AAPEP – Toimintataitojen arviointimenetelmä nuorille ja aikuisille autismin kirjon henkilöille. Arvioinnin pohjalta pystytään luomaan yksilöllisiä kuntoutusohjelmia.

CARS-asteikko – arvioidaan autististen oireiden määrää ja autismin astetta.

Ohjauskäynnit asiakkaan toimintaympäristöön

Ohjauskäynti on palvelua, jota annetaan asiakkaan toimintaympäristössä ilmeiden haastavien tilanteiden ratkaisemiseksi.  Tavoitteena on luoda yhdessä asiakkaan ja yhteistyöhenkilöiden kanssa toimivammat toimintamallit haastavaan tilanteeseen.  Palvelu sisältää arviointikäynnin toimintaympäristössä, tarvittavat materiaalit ja seurantakäynnin toimintaympäristössä.