Autisti / Autismikuntous

Miia Matilda Kodissa käytetään kaikessa päivittäisessä toiminnassa autismikuntoutuksen ja kasvatuksellisen kuntoutuksen menetelmiä. Erityisesti näitä käytetään lapsilla, nuorilla ja aikuisilla, joilla on autismin kirjon oireyhtymä. Menetelmiä voidaan hyödyntää myös muiden asiakkaiden kanssa.

Autismikuntoutuksen avulla on mahdollista luoda lapselle, nuorelle tai aikuiselle kasvua ja kehitystä tukeva ympäristö. Tämä auttaa myös sosiaalisten vuorovaikutustaitojen ja arkielämän taitojen kehittymistä. Kuntoutuksen avulla pyritään lisäämään toivottuja käyttäytymismalleja. Lisäksi vähennetään kommunikaation ja toimintavaikeuksien puutteista johtuvia vaikeuksia.

Autismikuntoutuksen lähtökohtana ovat lapsen, nuoren tai aikuisen taidot, voimavarat ja vahvuudet. Hänelle luodaan yksilöllinen päivä- ja viikko-ohjelma, jonka toteuttamiseen hän itse sekä ohjaaja sitoutuvat. Tällä tavalla toimitavat ja ohjauskäytännöt ovat ohjaajasta riippumatta aina samat. Ohjauksessa käytetään puhetta tukevia ja korvaavia menetelmiä, kuten Pecs-kuvakommunikaatio- tai tukiviittomat sekä ympäristön visualisointi ja strukturointi.

Omaisten ja perheenjäsenten ohjaus ja neuvonta

Järjestämme säännöllisesti omaisille koulutus- ja virkistystapahtumia. Lisäksi järjestämme yksilöllistä ohjauspalvelua erillisen sopimuksen mukaan.

Ohjauspalvelu on mahdollista toteuttaa myös henkilön kotona. Tässä tapauksessa palvelu suunnitellaan aina yksilöllisesti henkilön tarpeiden mukaan. Työskentely sisältää neuvontakäynnin, jonka yhteydessä laaditaan yhdessä kaikkien kanssa kotona toteutettava kuntoutussuunnitelma.

Ota yhteyttä tai jätä yhteydenottopyyntö, niin soitan sinulle.