Autismikuntoutus

Miia Matilda Kodissa käytetään kaikessa päivittäisessä toiminnassa autismikuntoutuksen ja kasvatuksellisen kuntoutuksen menetelmiä. Erityisesti näitä käytetään lapsilla, nuorilla ja aikuisilla, joilla on autismin kirjon oireyhtymä. Menetelmiä voidaan hyödyntää myös muiden asiakkaiden kanssa.

Autismikuntoutuksen avulla on mahdollista luoda lapselle, nuorelle tai aikuiselle kasvua ja kehitystä tukeva ympäristö. Tämä auttaa myös sosiaalisten vuorovaikutustaitojen ja arkielämän taitojen kehittymistä. Kuntoutuksen avulla pyritään lisäämään toivottuja käyttäytymismalleja. Lisäksi vähennetään kommunikaation ja toimintavaikeuksien puutteista johtuvia vaikeuksia.

Autismikuntoutuksen lähtökohtana ovat lapsen, nuoren tai aikuisen taidot, voimavarat ja vahvuudet. Hänelle luodaan yksilöllinen päivä- ja viikko-ohjelma, jonka toteuttamiseen hän itse sekä ohjaaja sitoutuvat. Tällä tavalla toimintatavat ja ohjauskäytännöt ovat ohjaajasta riippumatta aina samat. Ohjauksessa käytetään puhetta tukevia ja korvaavia menetelmiä, kuten pcs-kuvakommunikaatiokuvia ja- viuhkoja, sosiaalisia tarinoita, iPad-kommunikaatiosovelluksia ja tukiviittomia sekä ympäristön visualisointi ja strukturointi.

Miia Matilda koti järjestää asukkailleen autismikuntoutuksellista päivätoimintaa arkisin. Päivätoiminta pohjautuu TEACCH ja Lovaas menetelmien käyttöön. Päivätoiminnan toiminnan suunnittelussa on otettu huomioon asiakkaiden yksilölliset tarpeet ja voimavarat. Yksilöllinen toiminnan suunnittelu pohjautuu asukkaiden AAPEP-arviointien tuloksiin.

Aurinkoista viikonloppua Miia Matilda kodista. Tänään on ollut ahkeria nuoria autismikuntoutuksellinen päivätoiminta täynnä❤️👏🏻 -TAINA

Julkaissut Miia Matilda Koti Perjantai 13. huhtikuu 2018