Kehitysvammaisten ja autistien Autettu asuminen ja tilapäishoito

Asumispalveluissamme jokaiselle asiakkaallemme luodaan yksilöllinen palvelu- ja kuntoutussuunnitelma. Kehitysvammaisille sekä autisteille. Meille jokainen on tärkeä.

Runsaasti autettu asuminen

Autettu asuminen on tarkoitettu ympärivuorokautista tukea tarvitseville autisteille tai kehitysvammaisille nuorille ja nuorille aikuisille. Tavoitteenamme on tarjota paljon tukea tarvitseville henkilöille tasavertaiset mahdollisuudet osallistua ja harjoitella asumiseen liittyviä taitoja turvallisessa ja kodinomaisessa ympäristössä. Tämä mahdollistaa myös yhteiskunnallisen osallistumisen ja sosiaalisten suhteiden rakentamisen.

Toiminnan suunnittelu perustuu autismitietouteen ja toiminnan lähtökohtana on kuntoutuksellisuus. Toiminnan suunnittelun apuvälineenä käytetään strukturointia, jolla tarkoitetaan paikan ja ajan jakamista tiettyihin kokonaisuuksiin. Asukkaiden erityistarpeet on otettu huomioon asumisympäristön suunnittelussa ja rakentamisessa. Tutustu tiloihimme!

Erittäin runsaasti autettu asuminen

Erityisen voimakkaasti autettu asuminen on tarkoitettu ympärivuorokautista tukea tarvitseville autisteille ja kehitysvammaisille nuorille ja nuorille aikuisille, jotka erityispiirteidensä ja käyttäytymisen haasteellisuuden vuoksi tarvitsevat ympärivuorokautista valvontaa ja perushoidollista tukea.

Toimintamme perustuu vahvaan autismitietouteen ja toiminnan lähtökohtana on aina autismikuntoutuksellisuus. Asumisyksikkö on perehtynyt puhumattomien autismin kirjon asiakkaiden kommunikoinnin tukemiseen.

Toiminta on vahvasti strukturoitua. Apuvälineinä käytetään kirjoitetun kielen lisäksi kuvia, viittomia, esineitä sekä konkreettista ajan ja tilojen rajaamista. Asukaskunnan tarpeet huomioidaan myös tässäkin tekemisessä.